แสดงผลงานนักเรียน


รัชฎาภร์  เกษรจันทร์
ชนะเลิศวาดภาพประเพณีแข่งขันเรือยาว ปี 2552

ผลงาน อดิเรก  ค้ำชู
รองชะเลิศ อันดับ 1 สพท.สร.2

ผลงาน กนกพล   หมื่นมี

ผลงานครูสมัคร   ผงทวี

ผลงานเด็กหญิงจิราพร  บุญเที่ยง

เด็กหญิงณัฐมน  พรมมี
ชนะเลิศการแข่งวาดภาพระบายสี  ช่วงชั้นที่ 2
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553  โรงเรียนเมืองบัววิทยา
จังหวัดสุรินทร์

ผลงาน เด็กชายอดิเรก  ค้ำชู
ชนะเลิศวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต2